Vastuullisuus puhututtaa, ja uusia termejä tulee koko ajan lisää.

On kestävää arvonluontia, vihreää siirtymää, hiilijalanjälkeä ja -kädenjälkeä, hiili- tai päästökompensaatiota. Vähähiilisyyttä, hiilineutraaliutta tai hiilinegatiivisuutta. Moni saattaa miettiä mitä nämä konkreettisesti tarkoittavat oman toiminnan kannalta.

Käytännössä kaikki liittyy toisiinsa. Tiedetään, että maapallon laajuisia ongelmia ovat hiilidioksidipäästöt, luonnonvarojen rajallisuus ja se, että meitä on täällä koko ajan enemmän.

Vastuullinen pyrkii toimimaan kestävästi – siis miten?

Yksinkertaistettuna puhtaammin ja tehokkaammin.

Käyttämällä ja tuottamalla uusiutuvaa energiaa, pitkäikäisiä ja korjattavia tuotteita varaosineen, kierrätettäviä ja haitattomia materiaaleja, ratkaisuja palveluina ei tuotteina. Melkein kaiken olisi muututtava. Se ei välttämättä ole helppoa ja yksinkertaista. Se on kuitenkin mahdollista. Jotta oikeasti päästään energian ja materiaalien käytössä kestävämpään tapaan toimia, pitää bisneslogiikan muuttua.

Esimerkiksi sähköauto vaikuttaa kohtuullisen hyvältä ratkaisulta. Ajon aikana se ei aiheuta päästöjä, mutta energiaa siihenkin kuluu eikä tuotantokaan kestävyyden kannalta ihan ongelmatonta ole. Tehokkainta olisi käyttöasteen nosto. Vähemmän autoja, joilla olisi enemmän käyttäjiä ja helppo saatavuus.

Toisena esimerkkinä tekstiiliteollisuus. Tosi hienoa, että tuotetaan uusia ympäristön kannalta kestävämpiä kuituja. Se on osa ratkaisua. Mutta jos niitä käytetään nykymallin mukaisesti lyhyen trendin vaatteisiin, joita tuotetaan tusinoittain ja joista suurin osa jää myymättä päätyen käyttämättöminä jätteeksi, niin hyöty valuu osittain hukkaan. Siinä on tuhlattu aika paljon luonnonvaroja ja energiaa. Saadaanko niistä materiaalit uudelleen kiertoon. Sama pätee tietysti moneen muuhunkin kulutustavaraan. Kestävämpää olisi tuottaa vähemmän, laadukkaampaa ja tarpeeseen.

Vastuullista on tunnistaa oman liiketoimintansa vaikutukset ja mahdollisuudet muutokseen

Hyvä työkalu siihen on elinkaariajattelu. Elinkaariarviointiin on omat menetelmänsä ja standardinsa. Hiilijalanjäljen laskentaan on kasvihuonekaasuprotokolla. Tulokset kertovat sen mitä laskelmaan on otettu mukaan. Ja millä kertoimilla laskelma on tehty. Kertoimet muuttuvat ja lukuja voi olla vaikea tulkita. Lähtötilanteen ne kuitenkin kertovat.

Vastuullisuus, kestävyys ja kiertotalous edellyttää jatkuvaa parantamista.

Se antaa mahdollisuuden kehittää aidosti kestävää, kannattavaa ja kilpailukykyistä bisnestä. 

Paljon on tekeillä, mutta paljon on vielä tehtävää.

What rules drive your business?