Etusivu

Ecovisor Oy – Asiantuntija apunasi

Ecovisor Oy on ympäristöjohtamisen konsultointiin ja vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen erikoistunut yritys. Johtavana ajatuksena on tiedon tuottaminen päätöksenteon tueksi. Yhdistetyllä ympäristö- ja talousasioiden osaamisella voidaan tehokkaasti vastata ajan haasteisiin.

Missiona on edistää kestävää kehitystä, uusien tuotteiden, palveluiden ja innovaatioiden kaupallistamista, kiertotaloutta sekä vastuullista liiketoimintaa. Tavoitteena on toiminnan kehittäminen ja kilpailukyvyn parantaminen.  Ecovisor auttaa mittaamaan, parantamaan ja seuraamaan ympäristösuorituskykyä sekä viestimään tuloksista.

Mietityttääpä sitten vastuullisuus, uudet markkinat, kehityshankkeet ja niiden rahoitus, muut kehitysasiat tai ympäristölainsäädännön kiemurat – on Ecovisor apunasi selvittäen, tehden ja neuvoen. Palvelut toteutetaan asiakaslähtöisellä otteella ja käytännönläheisellä lähestymistavalla: tarpeiden mukaan ja olennaiseen keskittyen.   

Ecovisor tarjoaa käyttöönne laaja-alaista ympäristöjohtamisen asiantuntijuutta ja toimii yritysten sekä yhteisöjen ympäristöasioista ja kehittämisestä vastaavien henkilöiden apuna. Kokemusta on kertynyt ympäristöjohtamisen lisäksi liiketoiminnan kehittämisestä, projektijohtamisesta ja taloushallinnosta. Vahvuutena on laajojen kokonaisuuksien hallinta.

Ecovisor auttaa sinua kehittämään toimintaasi kestävästi eteenpäin!

Ota rohkeasti yhteyttä: p. 040 776 2182, marita.valkonen(a)ecovisor.fi

Liiketoiminnan kehitys

Haluatko parantaa suorituskykyä?

Tarjoamme:

 • markkina-, teknologia- ja asiakastarvekartoituksia
 • sidosryhmä- ja asiakastyytyväisyyskyselyjä
 • tukea vastuullisuusviestintään, myyntiin ja markkinointiin
 • apua strategiatyöhön ja toiminnan kehittämiseen
 • selvityksiä lainsäädännön muutosten vaikutuksista liiketoimintaan
 • ympäristöosaamista / apua ympäristöasioiden hallintaan
  • ympäristöluvat
  • ilmoitusmenettely
 • kestävän kehityksen asiantuntijuutta
 • laaja-alaista osaamista ja ulkopuolista näkemystä

Mitä saat?

Arvokasta tietoa ja apua yrityksesi toiminnan, tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, kilpailuedun parantamiseen ja markkinoiden laajentamiseen sekä uusien tuotteiden ja palveluiden markkinoille saattamiseen.

Yhdessä olemme enemmän!

Projektien rahoitus ja hallinnointi

Pohditko rahoituksen hakemista?

Autamme: 

 • kehitys- ja investointiprojektien valmistelussa
 • sopivan rahoitusvaihtoehdon kartoittamisessa
 • yritysryhmän / konsortion rakentamisessa
 • hakemusten, budjetin ja sopimusten laadinnassa
 • investointi- ja rahoituslaskelmissa
 • rahoittajan kanssa käytävissä neuvotteluissa
 • raportoinnissa, kirjanpidossa sekä muissa hallinnollisissa asioissa.

Ulkoista työläs projektihallinnointi!

Talouspalvelut

Kaipaatko apua taloushallintoon?

Tarjoamme pienille yrityksille ja yhdistyksille peruskirjanpitopalvelua sekä taloushallinnon konsultointia. Konsultointia tarjoamme joko yhdistettynä peruskirjanpitopalveluun tai erillispalveluna.

Kirjanpitopalvelun lähtökohtana on luonnollisesti kirjanpidon oikeellisuus ja ajantasaisuus, jotta asiakas saa kirjanpidon avulla oikeaa tietoa toimintansa kannattavuudesta ja voi siten hyödyntää sitä aidosti päätöksenteossa.

Peruskirjanpitopalvelu:

 • Kahdenkertainen kirjanpito
 • Kuukausikirjanpidon raportointi
 • Oma-aloitteiset veroilmoitukset
 • Tilinpäätös ja veroilmoitus

Kirjanpidon lisäpalvelut:

 • Projektikirjanpito
 • Erilliset investointi-, kannattavuus- ja rahoituslaskelmat
 • Vuosibudjetointi ja taloussuunnittelu
 • Vuosikertomus

Konsultointi:

 • Tuloslaskelman ja taseen tulkinta
 • Neuvonta verotuskysymyksissä
 • Tilinpäätösneuvonta / avustaminen
 • Yrityksen taloussuunnittelu muutostilanteissa (mm. yrityskaupat, kasvu, laajentaminen)

Yhteystiedot

Ecovisor Oy

Marita Valkonen, DI, KTM, yrittäjä, kehittämisen asiantuntija

marita.valkonen@ecovisor.fi

040 776 2182

Yritys sijaitsee Jyväskylässä, mutta toimii joustavasti myös muualla.