Ympäristöjohtaminen

Kaipaatko apua ympäristövastuun hoitamiseen?

Ecovisor tarjoaa asiantuntevaa tukea yritysten ja yhteisöjen vastuullisuuden viestintään sekä ympäristöasioiden hallintaan ja johtamiseen.

Vastuullisuusviestintä – Mitä, miten, milloin ja kenelle?
 • Sisäisen ja ulkoisen vastuullisuus-/ympäristöviestinnän kehittäminen
 • Vastuullisuusraportointi Global Reporting Initiave (GRI) – mukaisesti

Vastuullisuus kannattaa tehdä näkyväksi, kertoa siitä sekä sisäisesti omalle henkilöstölle että ulkoisesti asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja muille sidosryhmille. Ympäristövastuun viestintä on tärkeä osa henkilöstön ja asiakkaiden sitouttamista tuotteisiin ja palveluihin. Vastuullisuusraportointi kattaa ympäristövastuun lisäksi taloudellisen ja sosiaalisen vastuun.

Ympäristöjärjestelmät – Hallinnan apuväline
 • Ympäristöjärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen
 • Integrointi toimintajärjestelmään
 • ISO 14001 -standardin mukainen tai kevennetty järjestelmä

Ympäristö- ja toimintajärjestelmät toimivat ympäristöjohtamisen apuvälineinä. Niiden tarpeellisuus riippuu toiminnan luonteesta ja laajuudesta. Olemassa oleva järjestelmä kannattaa aika ajoin päivittää tai integroida toimintajärjestelmään. Toiminnan kehittäminen ja ympäristöasioiden hallinta voidaan toteuttaa myös kevennetysti ilman sertifioitavaa järjestelmää.

Vastuuhenkilöiden ja henkilöstön ympäristökoulutus
 • Johdon/esimiestason ympäristöjohtamisen koulutus
 • Henkilöstön sitouttava workshop-tyyppinen koulutus

Ympäristöasioiden hallinta ja suorituskyvyn parantaminen edellyttää osaamisen kehittämistä ja koko henkilöstön sitoutumista. Koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan organisaation tarpeet ja erityispiirteet.

Ympäristölainsäädäntö ja ympäristölupa-asiat – Osa riskien hallintaa
 • Ympäristöasioiden hallintaan liittyvän lainsäädännön vaikutusten selvitys
  • lainsäädännön muuttuessa
  • toiminnan muutostilanteissa
 • Ympäristölupahakemusten laadinta ja viranomaisyhteistyö