Ympäristövastuu

Tärkeä osa riskien hallintaa

Ota yhteyttä

YMPÄRISTÖJOHTAMINEN

Kaipaatko apua ympäristövastuun hoitamiseen?

Ecovisor tarjoaa asiantuntevaa tukea yritysten ja yhteisöjen vastuullisuuden viestintään sekä ympäristöasioiden hallintaan ja johtamiseen. Ensimmäinen askel on yrityksen omien ympäristövaikutusten tunnistaminen. Ecovisor auttaa mittaamaan, parantamaan ja seuraamaan toimintasi ympäristösuorituskykyä sekä viestimään tuloksista. 

Vastuullisuusviestintä 

Mitä, miten, milloin ja kenelle?

 • Sisäisen ja ulkoisen vastuullisuus- ja ympäristöviestinnän kehittäminen
 • Vastuullisuusraportointi Global Reporting Initiave (GRI) – mukaisesti

Vastuullisuus kannattaa tehdä näkyväksi, kertoa siitä sekä sisäisesti omalle henkilöstölle että ulkoisesti asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja muille sidosryhmille. Ympäristövastuun viestintä on tärkeä osa henkilöstön ja asiakkaiden sitouttamista tuotteisiin ja palveluihin. 

GRI:n mukainen vastuullisuusraportointi kattaa ympäristövastuun lisäksi taloudellisen ja sosiaalisen vastuun.

 

Avaimet avoimeen ja luotettavaan viestintään:

Ympäristövaikutusten tunnistaminen ja arviointi

Kehittämisen ja viestinnän lähtökohta. Kertoo missä mennään nyt ja auttaa päättämään mihin tähdätään. 

Vastuuhenkilöiden ja henkilöstön ympäristökoulutus

Ympäristöasioiden hallinta ja suorituskyvyn parantaminen edellyttää osaamisen kehittämistä ja koko henkilöstön sitoutumista. Koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan organisaation tarpeet ja erityispiirteet.

Ympäristömerkit 

Hakemukset ja vastaavuusarvioinnit.  Sertifioitavat merkit ovat luotettava tapa osoittaa tuotteen tai palvelun vastuullisuus.

Ympäristöjärjestelmät

Ympäristöjärjestelmät – Hallinnan apuväline

 • Ympäristöjärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen
 • Integrointi toimintajärjestelmään
 • ISO 14001 -standardin mukainen järjestelmä
 • Kevennetty järjestelmä pienille yrityksille

Ympäristö- ja toimintajärjestelmät toimivat ympäristöjohtamisen apuvälineinä jatkuvan parantamisen periaatteella. Järjestelmä tarkoittaa systemaattista nykytilan arviointia, kehitystoimenpiteiden valintaa ja niiden etenemisen seurantaa. Tarpeellisuus riippuu toiminnan luonteesta ja laajuudesta. Olemassa oleva järjestelmä kannattaa aika ajoin päivittää tai integroida toimintajärjestelmään. Toiminnan kehittäminen ja ympäristöasioiden hallinta voidaan toteuttaa myös kevennetysti ilman sertifioitavaa järjestelmää.

Lainsäädännön velvoitteet

§ Ympäristölainsäädäntö

Selvitykset ympäristölainsäädännön vaikutuksista liiketoimintaan

 • lainsäädännön muuttuessa
 • aloittaville yrityksille
 • yrityksen toiminnan muutostilanteissa (toiminnan laajentuessa tai uudet toimialat)

§ Ympäristölupa-asiat

Pienille yrityksille

 • ympäristölupahakemusten laadinta
 • lupien uusiminen
 • viranomaisyhteistyö

Muut palvelut

Kehittäminen 

Asiantuntija-apua yrityksesi toiminnan, tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, kilpailuedun parantamiseen sekä uusien tuotteiden ja palveluiden markkinoille saattamiseen. Lue lisää >

Materiaalikatselmus

Menetelmä teollisuusyrityksen toiminnan tehostamiseen ja materiaalivirtojen hallintaan.  Katselmuksella selvitetään hävikin todellinen kokonaishinta. Lue lisää >

Projektihallinta

Kokonaisvaltaista tukea projektien läpivientiin: kehitys- ja investointiprojektien valmisteluun, rahoituksen hakemiseen sekä projektien raportointiin ja hallinnointiin. Lue lisää >