Referenssit

Konsultointia vuodesta 2007

Ota yhteyttä

 

Referenssit

Ecovisor Oy / Marita Valkonen

Arktinen Taivas Oy; EU:n mallisuoja ja liiketoiminnan kehittäminen

Fujitsu Siemens & 4H-Liitto; SER-romun hyötykäytön edistäminen

Harvia Oy; tuotannon ympäristövaikutusten arviointi

Imatran ja Lappeenrannan kaupunkien ilmastoraportit

JAMK/Biotalouskampus/BIND-Bioinnovaatioiden edistäminen -hanke; rakennusalan tarvekartoitus

JAMK/Teknologiayksikkö/Logistiikka; kehityshankkeiden rahoitushakemukset

JAMK/Teknologiayksikkö/Energia- ja ympäristötekniikka; resurssitehokkuus luennot

JE-Yhtiöt; vastuullisuusraportointi ja ympäristökonsultointi

Jyväskylän Siivouspalvelu Oy; ympäristöasioiden kehittäminen

Karto Oy, asiakastyytyväisyyskysely

KEOX Oy; kansainvälinen markkinakartoitus

KSSHP:n Pesula (Sakupe Oy); ympäristölupahakemus ja laatukoulutus

Keski-Karjalan kehitysyhtiö Oy KETI; Teolliset symbioosit ja Vihreän kasvun keskus -hankkeiden yritysasiantuntija

Maatilojen energiatehokkuuskatselmukset

MTK ry; Ympäristökoulutukset ja Itämeri-seminaari

Nukula Oy; vastuullisen matkailun myynti ja markkinointi

S-ryhmä/Osuuskauppa Keskimaa; Vaikuta valinnoillasi -vastuullisuusopas asiakkaille

Tapio Oy; Puutuhkan hyötykäytön ekosysteemikiihdyttämöt

Techobug Oy; kansainvälinen teknologia- ja markkinakartoitus

Yksityiset turvetuottajat; ympäristölupahakemukset

Vapo Oy; konsernin ympäristöpäällikkö

Muut lähiruuan ja bioenergian käytön edistämiseen, ympäristöasioiden kehittämiseen ja vastuullisuusviestintään liittyvät toimeksiannot pk-yrityksille

YHTEISTYÖTAHOT

Business Finland; rahoitus, innovaatioseteli

Motiva Oy; materiaalikatselmukset

Akilles Oy / Paavo Markkanen; CE-merkinnät, laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmät

Total Design Oy/ Heikki Koivurova; innovaatioiden tuotteistus, brändäys ja tuotemuotoilu