Referenssit

Konsultointia vuodesta 2007

Ota yhteyttä

 

Referenssit

Ecovisor Oy / Marita Valkonen

Arktinen Taivas Oy; EU:n mallisuoja ja liiketoiminnan kehittäminen

Fujitsu Siemens & 4H-Liitto; SER-romun hyötykäytön edistäminen

Harvia Oy; tuotannon ympäristövaikutusten arviointi

Imatran ja Lappeenrannan kaupunkien ilmastoraportit

JAMK/Biotalouskampus/BIND-Bioinnovaatioiden edistäminen -hanke; rakennusalan tarvekartoitus

JAMK/Teknologiayksikkö/Logistiikka; kehityshankkeiden rahoitushakemukset

JAMK/Teknologiayksikkö/Energia- ja ympäristötekniikka; resurssitehokkuus luennot

JE-Yhtiöt; vastuullisuusraportointi ja ympäristökonsultointi

Jyväskylän Siivouspalvelu Oy; ympäristöasioiden kehittäminen

Karto Oy, asiakastyytyväisyyskysely

KEOX Oy; kansainvälinen markkinakartoitus

K-S Bulk Oy, ympäristövaikutusten arviointi strategiatyön tueksi

KSSHP:n Pesula (Sakupe Oy); ympäristölupahakemus ja laatukoulutus

Keski-Karjalan kehitysyhtiö Oy KETI; Teolliset symbioosit ja Vihreän kasvun keskus -hankkeiden yritysasiantuntija

Maatilojen energiatehokkuuskatselmukset

MTK ry; Ympäristökoulutukset ja Itämeri-seminaari

Nukula Oy; vastuullisen matkailun myynti ja markkinointi

S-ryhmä/Osuuskauppa Keskimaa; Vaikuta valinnoillasi -vastuullisuusopas asiakkaille

Tapio Oy; Puutuhkan hyötykäytön ekosysteemikiihdyttämöt

Techobug Oy; kansainvälinen teknologia- ja markkinakartoitus

Yksityiset turvetuottajat; ympäristölupahakemukset

Vapo Oy; konsernin ympäristöpäällikkö

Muut lähiruuan ja bioenergian käytön edistämiseen, ympäristöasioiden kehittämiseen ja vastuullisuusviestintään liittyvät toimeksiannot pk-yrityksille

Vastuullisuuden vihreä siirtymä otti meidänkin yrityksessä voimakkaat ensi askeleet kun lähdimme tutkimaan ensimmäistä kertaa yrityksemme hiilidioksidipäästöjä Maritan avulla. Tutkimus sekä sen tuoma tieto oli kattava kansallisen toimialatietämyksen lähtökohdista ulottuen globaaleihin näkymyksiin tulevaisuudesta. Tulosten  perusteella lähdimme rakentamaan Green Care strategian kohti hiilineutraalia toimijaa. Selkeästi esiin tuotu tieto ja laskelmat sekä konkreettiset ideat parantamiseksi auttoivat meitä uudessa haasteessa. Maritan kanssa työskentely oli joustavaa, tehokasta ja suoraviivaista sekä pystyimme luottamaan hänen ammattitaitoonsa ja pitkään kokemukseen asiassa.

Suvi Widgrén, kehitysjohtaja, K-S Bulk Oy

YHTEISTYÖTAHOT

Business Finland; rahoitus, innovaatioseteli

Motiva Oy; materiaalikatselmukset

Akilles Oy / Paavo Markkanen; CE-merkinnät, laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmät

Total Design Oy/ Heikki Koivurova; innovaatioiden tuotteistus, brändäys ja tuotemuotoilu