Projektihallinta

Kokonaisvaltaista tukea
Ota yhteyttä

PROJEKTIEN RAHOITUS JA HALLINNOINTI

Pohditko rahoituksen hakemista?

 

Autamme: 

 kehitys- ja investointiprojektien valmistelussa

  • sopivan rahoitusvaihtoehdon kartoittamisessa
  • yritysryhmän / konsortion rakentamisessa
  • hakemusten, budjetin ja sopimusten laadinnassa
  • investointi- ja rahoituslaskelmissa
  • rahoittajan kanssa käytävissä neuvotteluissa
  • raportoinnissa, kirjanpidossa sekä muissa hallinnollisissa asioissa.

Ulkoista työläs projektihallinta!

Muut palvelut

Materiaalikatselmus

Teollisuusyrityksen toiminnan tehostamiseen ja materiaalivirtojen hallintaan.  Katselmuksella selvitetään hävikin todellinen hintalappu myös välilliset kustannukset huomioiden. Tuloksena säästöjä ja tehokkuutta.

Kehittäminen 

Asiantuntija-apua yrityksesi toiminnan, tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, kilpailuedun parantamiseen, markkinoiden laajentamiseen sekä uusien tuotteiden ja palveluiden markkinoille saattamiseen.

Ympäristövastuu

Asiantuntevaa tukea yritysten ja yhteisöjen ympäristövastuun kehittämiseen, viestintään, hallintaan ja johtamiseen. Ympäristövastuun hoitaminen on tärkeä osa riskien hallintaa.