Palvelut

Materiaalikatselmus

Materiaalikatselmus on käytännön menetelmä teollisuusyrityksen toiminnan tehostamisetseen ja materiaalivirtojen hallintaan.  Sen avulla voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä. Katselmus edistää kiertotaloutta, yrityksen vastuullisuutta ja parantaa kilpailukykyä. 

Ympäristöjohtaminen

Asiantuntevaa tukea yritysten ja yhteisöjen vastuullisuusviestintään, ympäristöasioiden hallintaan, johtamiseen ja kehittämiseen.

Liiketoiminnan kehittäminen

Kestävän kehityksen asiantuntijuutta kilpailuedun parantamiseen, markkinoiden laajentamiseen sekä uusien tuotteiden ja palveluiden markkinoille saattamiseen.

Projektien rahoitus ja hallinnointi

Ulkopuolista apua kehitys-ja investointiprojektien valmisteluun, rahoituksen hakemiseen ja projektien hallinnointiin.