Materiaalikatselmus on käytännön menetelmä teollisuusyrityksen toiminnan kehittämiseen ja materiaalivirtojen hallintaan. Sen avulla voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä. Katselmus edistää kiertotalouttaa, yrityksen vastuullisuutta ja parantaa kilpailukykyä. Lue lisää..

Asiantuntevaa tukea yritysten ja yhteisöjen vastuullisuusviestintään, ympäristöasioiden hallintaan, johtamiseen ja kehittämiseen. Lue lisää..

Kestävän kehityksen asiantuntijuutta kilpailuedun parantamiseen, markkinoiden laajentamiseen sekä uusien tuotteiden ja palveluiden markkinoille saattamiseen. Lue lisää..

Ulkopuolista apua kehitys-ja investointiprojektien valmisteluun, rahoituksen hakemiseen ja projektien hallinnointiin. Lue lisää..