Käytännön menetelmä toiminnan kehittämiseen ja materiaalivirtojen hallintaan. Katselmuksella saadan esiin hävikin todellinen kokonaishinta, ja voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä konkreettisten materiaalitehokkuutta edistävien keinojen avulla. Materiaalikatselmus edistää kiertotalouttaa ja vastuullisuutta sekä parantaa kilpailukykyä. Lue lisää

Kestävän kehityksen asiantuntemusta kilpailuedun saavuttamiseen, markkinoiden laajentamiseen sekä uusien tuotteiden ja palveluiden markkinoille saattamiseen. Käytännön kokemusta vastuullisuuden kehittämiseen, viestintään, hallintaan ja johtamiseen. Ulkopuolista näkemystä strategian päivittämiseen ja toiminnan kehittämiseen.  Lue lisää

Osaamista ja kokemusta kehittämis-ja investointiprojektien rahoituskanavista ja kokonaisvaltaista tukea projektien läpivientiin: valmisteluun, rahoituksen hakemiseen, toteutukseen ja raportointiin. Lue lisää

Asiantuntija-apua ympäristövastuun hoitamiseen. Ympäristöjohtaminen on tärkeä osa riskien hallintaa ja vastuullista liiketoimintaa. Hiilineutraaliustavoitteiden saavuttaminen ja muiden ympäristövaikutusten pienentäminen edellyttävät järjestelmällistä johtamista nykytilanteen analysoinnista toimenpiteiden suunnitteluun ja niiden toteutumisen seurantaan. Lue lisää..