Materiaalikatselmus edistää kiertotaloutta,

yrityksen vastuullisuutta ja

parantaa kilpailukykyä

 

Ota yhteyttä

MATERIAALIKATSELMUS

Kustannussäästöjä ja tehokkuutta

Materiaalikatselmus on käytännön menetelmä teollisuusyrityksen toiminnan tehostamiseen ja materiaalivirtojen hallintaan. Keskeistä siinä on materiaalihävikin tunnistaminen ja vähentäminen. Katselmuksessa käydään systemaattisesti läpi yrityksen materiaalivirrat sekä materiaalien käyttöön liittyvät suorat ja välilliset kustannukset. Hävikille lasketaan sen todellinen kustannus. Lisäksi selvitetään ne tuotannon vaiheet tai toiminnot, joissa on eniten säästöpotentiaalia sekä esitetään konkreettisia toimenpiteitä säästöjen toteuttamiseksi.

Katselmuksilla on saavutettu merkittäviä kustannussäästöjä useissa yrityksissä.

Tuloksia voidaan hyödyntää yrityksen toiminnan kehittämisen lisäksi myös vastuullisuusviestinnässä.

Materiaalikatselmuksen vaiheet

Materiaalikatselmus toteutetaan Motivan mallin mukaisesti:

  1. Tunnistetaan materiaalihävikin syntypaikat, määrät ja syyt
  2. Lasketaan hävikin kokonaiskustannus
  3. Tunnistetaan parannuskohteet
  4. Esitetään konkreettisia toimenpide-ehdotuksia
  5. Arvioidaan toimenpiteiden  toteutettavuus, säästöpotentiaali ja investointitarpeet

Business Finland rahoittaa katselmuksen toteuttamista

Materiaalikatselmuksen toteuttamiseen on mahdollista saada Business Finlandin rahoitusta 50 % kustannuksista, jopa 15 000 euroa/katselmus.

Ecovisor on Motivan hyväksymä materiaalikatselmoija ja auttaa rahoituksen hakemisessa.

Muut palvelut:

Kehittäminen 

Asiantuntija-apua yrityksesi toiminnan, tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, kilpailuedun parantamiseen, markkinoiden laajentamiseen sekä uusien tuotteiden ja palveluiden markkinoille saattamiseen.

Ympäristövastuu

Asiantuntevaa tukea yritysten ja yhteisöjen ympäristövastuun kehittämiseen, viestintään, hallintaan ja johtamiseen. Ympäristövastuun hoitaminen on tärkeä osa riskien hallintaa.

Projektihallinta

Kokonaisvaltaista tukea projektien läpivientiin. Tarjoamme apua kehitys- ja investointiprojektien valmisteluun, rahoituksen hakemiseen sekä projektien raportointiin ja hallinnointiin.