Materiaalikatselmus edistää kiertotaloutta, yrityksen vastuullisuutta ja parantaa kilpailukykyä

MATERIAALIKATSELMUS

Kustannussäästöjä ja tehokkuutta

Materiaalikatselmus on käytännön menetelmä teollisuusyrityksen toiminnan tehostamiseen ja materiaalivirtojen hallintaan. Keskeistä siinä on materiaalihävikin tunnistaminen ja vähentäminen. Katselmuksessa käydään systemaattisesti läpi yrityksen materiaalivirrat sekä materiaalien käyttöön liittyvät suorat ja välilliset kustannukset. Hävikille lasketaan sen todellinen kustannus. Lisäksi selvitetään ne tuotannon vaiheet tai toiminnot, joissa on eniten säästöpotentiaalia sekä esitetään konkreettisia toimenpiteitä säästöjen toteuttamiseksi.

Katselmuksilla on saavutettu merkittäviä kustannussäästöjä useissa yrityksissä.

Tuloksia voidaan hyödyntää myös vastuullisuusviestinnässä.

Materiaalikatselmuksen vaiheet

Materiaalikatselmus toteutetaan Motivan mallin mukaisesti:

  1.      Tunnistetaan materiaalihävikin syntypaikat, määrät ja syyt
  2. Lasketaan hävikin kokonaiskustannus
  3. Tunnistetaan parannuskohteet
  4. Esitetään konkreettisia toimenpide-ehdotuksia
  5. Arvioidaan toimenpiteiden toteutettavuus, säästöpotentiaali ja investointitarpeet

Business Finland rahoittaa katselmuksen toteuttamista

Materiaalikatselmuksen toteuttamiseen on mahdollista saada Business Finlandin rahoitusta 50 % kustannuksista, jopa 15 000 euroa/katselmus.

Ecovisor on Motivan hyväksymä materiaalikatselmoija ja auttaa rahoituksen hakemisessa.

Muut palvelut:

Liiketoiminnan kehittäminen 

Asiantuntija-apua toiminnan kehittämiseen, kilpailuedun parantamiseen, markkinoiden laajentamiseen sekä uusien tuotteiden ja palveluiden markkinoille saattamiseen.

Ympäristöjohtaminen

Käytännön kokemusta vastuullisuuden kehittämiseen, viestintään, hallintaan ja johtamiseen.

Projektinhallinta

Kokonaisvaltaista tukea projektien läpivientiin: kehitys- ja investointiprojektien valmisteluun, rahoituksen hakemiseen sekä projektien raportointiin ja hallinnointiin.