Materiaalikatselmus

Kustannussäästöjä ja tehokkuutta

Materiaalikatselmus on käytännön menetelmä teollisuusyrityksen toiminnan tehostamiseen ja materiaalivirtojen hallintaan. Keskeistä siinä on materiaalihävikin tunnistaminen ja vähentäminen. Katselmuksessa käydään systemaattisesti läpi yrityksen materiaalivirrat sekä materiaalien käyttöön liittyvät suorat ja välilliset kustannukset. Lisäksi selvitetään ne tuotannon vaiheet tai toiminnot, joissa on eniten säästöpotentiaalia sekä esitetään konkreettisia toimenpiteitä säästöjen toteuttamiseksi. Katselmuksilla on saavutettu merkittäviä kustannussäästöjä.

Tuloksia voidaan hyödyntää materiaalitehokkuuden parantamisen lisäksi yrityksen ympäristöjärjestelmän rakentamisessa ja ylläpidossa.

Materiaalikatselmus edistää kiertotaloutta, yrityksen vastuullisuutta sekä parantaa kilpailukykyä.

Materiaalikatselmuksen vaiheet

Materiaalikatselmus toteutetaan Motivan mallin mukaisesti:

  1. Tunnistetaan materiaalihävikin syntypaikat, määrät ja syyt.
  2. Lasketaan hävikin kokonaiskustannukset.
  3. Tunnistetaan parannuskohteet.
  4. Esitetään konkreettisia toimenpide-ehdotuksia sekä arvioidaan niiden toteutettavuus, säästöpotentiaali ja investointitarpeet.

Materiaalikatselmuksen toteuttamiseen on mahdollista saada Business Finlandin rahoitusta 50 % kustannuksista, jopa 15 000 euroa/katselmus.

Ecovisor on Motivan hyväksymä materiaalikatselmoija. Motiva koordinoi ja valvoo katselmustoimintaa Suomessa.