Liiketoiminnan kehitys

Haluatko parantaa suorituskykyä?

Tarjoamme:

 • markkina-, teknologia- ja asiakastarvekartoituksia
 • sidosryhmä- ja asiakastyytyväisyyskyselyjä
 • tukea vastuullisuusviestintään, myyntiin ja markkinointiin
 • apua strategiatyöhön ja toiminnan kehittämiseen
 • selvityksiä lainsäädännön muutosten vaikutuksista liiketoimintaan
 • ympäristöosaamista / apua ympäristöasioiden hallintaan
  • ympäristöluvat
  • ilmoitusmenettely
 • kestävän kehityksen asiantuntijuutta
 • laaja-alaista osaamista ja ulkopuolista näkemystä

Mitä saat?

Arvokasta tietoa ja apua yrityksesi toiminnan, tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, kilpailuedun parantamiseen ja markkinoiden laajentamiseen sekä uusien tuotteiden ja palveluiden markkinoille saattamiseen.

Yhdessä olemme enemmän!