Kiertotaloudesta ja vastuullisuudesta

Lainsäädännön muutoksia:

Kiertotalous huomioidaan entistä selvemmin lainsäädännössä

Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2027 – kierrätyksestä kiertotalouteen 

Kansallinen kemikaaliohjelma 2035 Turvallinen kiertotalous edellyttää kemikaalihallintaa elinkaaren kaikissa vaiheissa tuotteiden turvallisesta suunnittelusta jätteiden lajitteluun ja uusiomateriaalien tuottamiseen.

Ekosuunnitteludirektiivin uudistus – ekosuunnittelun muutokset 

1) Kestävien tuotteiden aloite. Tarkoituksena on, että kuluttajat saisivat jatkossa parempia tuotteita, jotka kuluttavat vähemmän energiaa, ovat paremmin korjattavia, kierrätettäviä sekä kestävät pidempään. 

2) Kuluttajien roolin vahvistaminen (Consumer policy – strengthening the role of consumers in the green transition). Tarkoituksena on edistää kuluttajien oikeuksia suojelemalla heitä viherpesulta, tuotteiden ennenaikaiselta vanhenemiselta sekä laatia vähimmäisvaatimuksia kestävyysmerkinnöille. Tuotteiden korjauttamisoikeutta vahvistetaan tietovaatimuksilla, varaosien saatavuuden parantamisella sekä takuuasioiden tarkastamisella.

3) Kiertoelektroniikka-aloite. Aloite sisältää älypuhelimien, tablettien ja läppärien ekosuunnitteluasetusten valmistelun, latausjohtojen yhdenmukaistamisen, toimenpiteitä vaarallisille aineille, elektroniikkajätteelle sekä elektroniikan korjattavuuden ja kierrätettävyyden edistämiseksi.